Chancengleichheit in Zulassungsprüfungen

Diversitätsmaßnahmenteam 1

wissenschaftliches Poster: Chancengleichheit in Zulassungsprüfungen

Mitglieder


ao. Univ.-Prof. Wolfgang Aichinger

Marie Helle

Ass.-Prof.in Mag.a Dr.in Beate Hennenberg

Veronika Kinsky

ao.Univ.-Prof. Mag. Johannes Kretz (Leitungsteam)

Mag.a Gerhild Kronberger

Univ.-Prof. Mag. Johannes Marian

Mathias Schmidhammer

MMag.a Angelika Silberbauer (Leitungsteam)

Univ.-Prof.in MMMag.a Dr.in Barbara Strack-Hanisch

Mag.a Ester Tomasi-Fumics

Univ.-Prof. Walter Wretschitsch

Armin Ziegler, MA