Sudaužti, Sumušti

Sudaužti, Sumušti, synonyms (v inf.) ‘to clash or hit together‘ [voices].

Saugimas –baisus gražumas, bet reikalau tam didelios tvarkos, idant sukriai – gražiai sumušti.” ‘saugimas [another dialect] ‘singing of sutartinės’ – that’s impossibly beautiful, but it demands tremendous order, so that it be tightly wound, and nicely clanged.’ [(SlS 1195). Sp. iš M. Miežinio rankraščių apie 1849 m., metrika nenurodyta.].