Rinkinys

(verbal n; sing.)

1. The main melody of the sutartinės, related to the lyrics of the story line; is derived from the verb rinkti ‘to collect, or put together,’ in other words, to create a text; this can be termed the main collection of the song. Sometimes, the sutartinėsthemselves are referred to as rinkinys (‘collections’). For example, at times people might say, “now we will sing a ‘collection’.” (see sutartinės);

Rinkinį kaip išmislyji ir rink” (užr. A. Vireliūnas); „Tas, kurs pradeda giesmės [trise] posmus, vadinas rinkiniorinkėjas – rinkėja [Užr. A. Sabaliauskas, (LTII101)];

2. ‘Inwrought textile, pattern‘: „ji gražių rinkinių beturinti” (DLKŽ: 660); „rinkiniais išmarginti aukštaičių sijonai yra būdingiausi, puošniausi” (LKŽ XI: 648);

3. ‘Device of the pattern’s composition’ (LKŽ XI: 648). In the area of traditional handicrafts, the word rinkimas ‘a collecting’ first referred to the weaving of sashes, to the technology of the rinkinys.