Daiva Račiūnaitė-Vyčinienė

(Last update: March 2024)

EDUCATION

2009 – Doctor habil. Process in Humanities (Musicology, Ethnomusicology), Institute of Culture, Philosophy and Art, Vilnius.

1993 – Doctoral Degree in Humanities (Musicology, Ethnomusicology), Lithuanian Academy of Music, Vilnius.

1989 – Postgraduate Diploma in Folk Music, Leningrad State Institute of Theater, Music and Cinematography.

1985 – Lithuanian USSR State Conservatory, graduated in musicology (folkloristics).


PROFESSIONAL EXPERIENCE

2011 – Professor at the Department of Ethnomusicology, Lithuanian Academy of Music and Theater

2010 – Fellowship-in-chief at the Department of Ethnomusicology, Centre of Science, Lithuanian Academy of Music and Theater.

2001 – Head of the Department of Ethnomusicology at the Lithuanian Academy of Music and Theater.

1989–1998 – Lecturer, 1998–2011 – Associate Professor at the Department of Ethnomusicology

Since 1986 – Leader of the sutartinės performers group TRYS KETURIOSE

Since 1985 – Organizer of the annual international folklore festival Skamba Skamba Kankliai (in Vilnius)

From 1985 to 1994 – Research worker at The Folk Music Laboratory, Lithuanian USSR State Conservatory (since 1990 – Lithuanian Academy of Music).

1982–1996 – Leader of the folk music ensemble at the M. K. Čiurlionis Art School.


TEACHING EXPERIENCE
Basics of Ethnomusicology
Musical Dialectology 
Polyphony of European Nations
Methodology of Ethnic Music Teaching 
Solfeggio 
Academic Writing 
Performance of Sutartinės: Theories and Practice

Musical Anthropology

AREAS OF SCIENTIFIC INTEREST
Lithuanian polyphonic sutartinės; European multipart singing; traditional polyphonic singing in contemporary culture; peculiarities of performance; ethno linguistic; world-view; folk music education and interpretation; the dissemination of ethnic culture in modern-day society.

 

PROJECTS

2018–2019  – Virtuali platforma “Viena Lietuva – penki etnopasauliai” [Virtual Platform “One Lithuania – Five Ethno-Worlds”] – Project for Opening Scientific Sources to the Public (performers: Ana Ablamonova, Daiva Vyčinienė, Varsa Liutkutė-Zakarienė, Inesa Kurklietytė, Algimantas Mikutėnas, and others).

2016–2018 – Handbook „Liaudies kūrybos žodynas. I dalis: Muzika, šokis ir žaidimas“ [Dictionary of Folk Creativity. Part I: Music, Dance and Game] – applied science project, compilation of a handbook.

2015–2017 – Viena Lietuva – penki etnopasauliai [One Lithuania – Five Ethno-Worlds] – Audiovisual expedition project with documentary filmmakers: Inesa Kurklietyte, director, Algimantas Mikutėnas, video operator, and others.

Since 2006 – Iš muzikinio folkloro archyvo: I DVD ‘Metų ratas’ [From the Depository of Musical Folklore: I DVD ‘The Year Circle’] – a series of DVDs

2004–2005 – Archaiškųjų sutartinių tradicijos tąsa ir sklaida XXI amžiuje [The Extension and Spread of Archaic Sutartinės’ Traditions in the 21st Century]

2003–2006 – Regioniniai muzikinio folkloro ir tarmiu tyrimai: Vakarų Lietuva [Studies of Regional Musical Folklore: West Lithuania]

Since 2003 – Dainų karaliai ir karalienės [Songs of Kings and Queens] – a series of CDs

1998–2002 – Lietuvių tradicinė muzika [Lithuanian Traditional Music] – a series of CDs 

AFFILIATIONS
2010 – International Council of Traditional Music (ICTM)
2003 – European Seminar in Ethnomusicology (ESEM)
1993 – Lithuanian Composers Union

 

AWARDS

Daiva Vyčinienė has delivered papers at numerous international ethnomusicological conferences and symposia, including Budapest (Hungary, ICTM, 2013),  Tirana (Albania, ICTM, 2012), Belgrade (Serbia, 2011), Cagliari (Sardinia, ICTM, 2010), Tbilisi (Georgia, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014), Sheffield (UK, CIM10, 2010), Tallinn (Estonia, 2006; CIM07, 2007); Vienna (Austria, 2008, 2013), Druskininkai (ESEM, 2002), Vilnius (1999), etc.

2021
Lithuanian National Prize for Culture and Arts - for actualization of folkloristics

2019 
Prize of the Lithuanian Composers' Union for fostering and disseminating the tradition of sutartinės in the world and extensive coverage of the research in the monograph “Sutartinių audos ‘Vowen Sutarinės’.” (2018)

2009
Second award “For the Popularization of Science and Technology” – Metų ratas. Kalendorinių švenčių muzikinis folkloras ir papročiai ‘A Circle of Seasons. The Musical Folklore and Traditions of Calendar Feasts.‘ (DVD and book; compiled and edited by D. Vyčinienė. Authors: Rimantas Astrauskas, Gaila Kirdienė, Dalia Urbanavičienė, Skirmantė Valiulytė, Evaldas Vyčinas, Daiva Vyčinienė and Varsa Zakarienė).

2002
For significant scholarly and public activities in the area of ethnic culture. The National Jonas Basanavičius Award.

 

Selected Publications:

BOOKS

2024
Past and Present Lithuanian Polyphonic Sutartinės Songs. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.
Pages: 645; 76 illustrations and 200 melody sample included.
ISBN: 1-5275-5922-X. ISBN13: 978-1-5275-5922-6.
https://www.cambridgescholars.com/product/978-1-5275-5922-6

2018
Sutartinių audos. ‘Vowen Sutartinės.’ [in Lithuanian]. Scientific monograph. Vilnius: Lithuanian Academy of Music and Theatre Publishing. 600 p.

2009
Lietuvių liaudies vokalinio daugiabalsiškumo fenomenai ir jų tarpetninė metakultūrinė sklaida. ‘The Phenomena of Lithuanian Multipart Singing and their Interethnic Metacultural Dissemination.’ [Lithuanian lang.]. Doctor habil. procedure manuscript rights. Vilnius, Kultūros, filosofijos ir meno institutas.

2002
Sutartinės. Lithuanian Polyphonic Songs. Vilnius: Vaga Publisher.

2000
Sutartinių atlikimo tradicijos. ‘The Traditions of Performing the Sutartinės.’ [Lithuanian lang.]. Vilnius: Kronta Publisher.

1993
Sutartinių ir kitų ankstyvojo daugiabalsumo formų giedojimo tradicijos. ‘Hymn Singing Traditions of the Sutartinės and Other Early Forms of Polyphony.’ [Lithuanian lang.]. Dissertation manuscript rights. Vilnius: Lietuvos muzikos akademija.

 

BOOKS (compiled by D. Račiūnaitė-Vyčinienė)

2022
Augina  muni mažą. ‘Raised me small.’ Šilalės krašto liaudies dainų rinkinys. ‘A collection of folk songs from the Šilalė region.’ Daiva Vyčinienė, compiler of the publication, editor of melodies, Evaldas Vyčinas, transcriber of melodies. Šilalė, 2022. [Introductory article, 120 transcriptions]

2020
Lietuvių ir latvių muzikinis-kultūrinis bendravimas sovietmečiu politinio kalinimo ir tremties vietose. ‘Lithuanian and Latvian musical-cultural communication during the Soviet-era in places of political prison and exile.’ Vol. 2: Vorkutos dainos. ‘Vorkuta songs.’ Compiled by Daiva Vyčinienė, Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademija. (a book + CD)

2015 
Lingo rito, tatato. Introduction to Sutartinės Lithuanian polyphonic songs [in English]. Vilnius: Lithuanian Academy of Music and Theatre Publishing. [with CD]

2012
Kadu buva, kadujo ‘When it was, kadujo’ [Lithuanian lang.]. Sutartinių pradžiamokslis su CD. ‘The Start Book of Sutartinės Learning with CD.’ Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademija.

2009
Kokių giedosim, kokių sutarysim? ‘What would be Sing?’ [Lithuanian lang.]. Sutartinių pradžiamokslis su CD. ‘The Start Book of Sutartinės Learning with CD.’ Vilnius: Lietuvos muzikos akademija, 2004; 2009 – the second edition.

 

ARTICLES

2023

Ramygalos krašto dainuojamoji tradicija.” ‘The singing tradition of the Ramygala region.’ In Ramygala, 2 dalis. Monografija: Lietuvos valsčiai, 33. ‘Ramygala, vol. 2. Monograph: Lithuanian parishes, 33.’ Navalinskienė, Gražina, editor and compiler. Vilnius: Versmė Publishing. 907–942.

“Musical Parts, Singer Roles, and Aesthetics in North-eastern Lithuanian Multipart Singing: Case Study of the Nibragalys Village.” In Emotion and Aesthetic Experience During the Performance Act: Explorations on the Making of Multipart Music. Ardian Ahmedaja and Ignazio Macchiarella (eds.). A publication of the University of Cagliari and the Jāzeps Vītols Latvian Academy of Music. Riga: Musica Baltica, 2023. 33-47.

“Lithuanian dvejinės „Duos” sutartinės among other archaic ways of singing by two.” = “Литовськi dvejinės sutartinės серед інших архаїчних співів удвох.” Музикознавча думка Дніпропетровщини ‘Musicological Thought of Dnipropetrovsk region,’ 2023, № 24. 106–133.
https://grani-print.dp.ua/index.php/mtd/issue/view/55;
https://grani-print.dp.ua/index.php/mtd/article/view/607/521

2022

“Singing as a Musical, Social, and Political Phenomenon: An Analysis of Lithuanian Cases.” In The Tenth International Symposium on Traditional Polyphony, Proceedings, 20–24 October, 2020, Tbilisi, Georgia. Tsurtsumia, Rusudan, and Jordania, Joseph, Editors. Tbilisi: International Research Center for Traditional Polyphony of Tbilisi Vano Sarajishvili State Conservatoire. 23-37.

“The Role of Women in the Lithuanian Polyphonic Sutartinės Singing Tradition, from Antiquity to the Present.” In Women‘s Role in UNESCO-Recognized European Traditional Singing  Practices. Editor: Rusudan Tsurtsumia. The International Research Center for Traditional Polyphony of Tbilisi State Conservatoire. 259–281. electronic version;  audio album and examples 

2021

“Ožys ir jo garsinė aplinka.” ‘The goat and its sound environment.’ Part II: “Ožio ragas ir ožio koja.” ‘Horn of the goat and foot of the goat.’ In Būdas, 1. 17-22.

“Ožys ir jo garsinė aplinka.” ‘The goat and its sound environment.’ Part III: “Pakeistas balsas ir “Oželio dainos”.” ‘Changed voice and “goat songs”.’ In Būdas, 2.  32-40.

2020

“Relics of Lithuanian Polymusic: An Analysis of Three Cases.” In Res Musica, 12. Musicological Department of the Estonian Academy of Music and Theatre, Estonian Musicological Society. 39–73. https://resmusica.ee/wp-content/uploads/2020/11/rm12_2020_39-74_Raciunaite%E2%80%91Vyciniene.pdf

“Ožys ir jo garsinė aplinka.” ‘The goat and its sound environment.’ Part I: Ožio balsas ‘The voice of the goat. ’ In Būdas, 6. 14-19.

“Возможные реликты смеха в литовской традиции оплакивания умерших.” ‘Possible relics of laughter in the Lithuanian tradition of mourning the dead.’ In Смех и плач в традиционной культуре ‘Laughter and Cry in Traditional Culture.’ Materials of the VII International School of Young Folklorists. St. Petersburg: Russian Institute of Art History. 69–78.

“Dainavimas, vienijęs ir teikęs laisvės sparnus.” ‘The songs which united and inspired the wings of freedom.’ In Lietuvių ir latvių muzikinis-kultūrinis bendravimas sovietmečiu politinio kalinimo ir tremties vietose. ‘Lithuanian and Latvian musical-cultural communication during the Soviet-era in places of political prison and exile.’ Vol. 2: Vorkutos dainos. ‘Vorkuta songs.’ Compiled by Daiva Vyčinienė, Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademija. 37–60.

“Janio Lycyčio dainų įgarsinimas.” ‘Making of recordings of songs by Jānis Līcītis.’ In Lietuvių ir latvių muzikinis-kultūrinis bendravimas sovietmečiu politinio kalinimo ir tremties vietose. ‘Lithuanian and Latvian musical-cultural communication during the Soviet-era in places of political prison and exile.’ Vol. 2: Vorkutos dainos. ‘Vorkuta songs.’ Compiled by Daiva Vyčinienė, Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademija. 181–183.

“Polyphonic songs sutartinės.” In 60 articles to get to know Lithuania (Regional studies177) / リトアニアを知るための60章』(エリア・スタディーズ177)[in Japanese]. Compiled by Eiko Sakurai. Tokyo University of Foreign Studies, Osaka University: Akashi shoten. 277-281.

2019

“Illusion of Monophonic Melodies in Lithuanian Traditional Instrumental Polyphonic Music compositions: Notation and Perception of Sound.” In The Ninth International Symposium on Traditional Polyphony, Proceedings, 30 October–3 November, 2018, Tbilisi, Georgia. Tsurtsumia, Rusudan, and Jordania, Joseph, Editors. Tbilisi: Tbilisi State Conservatoire. 465–481.
“Существует ли антиномия «своё» / «чужое» в понимании народных певцов на пограничье Литвы-Беларуси?” ‘Is there an antinomy “own - stranger” in the understanding of folk singers on the border of Lithuania and Belarus?’ [Russian lang.] In Вопросы музыкальной культуры и исскуства в современных исследованиях. Научные труды Белорусской государственной академии музыки. ‘Questions of Musical Culture and Art in Contemporary Studies. Scientific works of the Belarusian State Academy of Music.’ Выпуск 46. Минск: Belarusian State Academy of Music Publisher. 5–27.
“Today's Singing Tradition of Lithuanian Polyphonic Songs Sutartinės: Relations of Western and Eastern Cultures.” In Проблеми етномузикології / Problems of music ethnology. Vol 14. Kiev: Tchaikovsky National Music Academy of Ukraine. 77–85.

2018

“Литовская этническая музыка в свете этногенеза / Lithuanian Ethnic Music in the Light of Ethnogenesis.” In Актуалнi питання схiдноэвропейскоi етномузикологii / Actual Issues of East-European Ethbomusicology. Scientific Works. Edited by Halyna Pshenichkina, Rimantas Sliužinskas. Випуск 1 / Volume 1, Dnipropetrovsk: Лiра. 132–170.
“The scale of five sounds as the basis of vocal polyphony in northeastern Aukštaitija: introduction to the problem.” In The Eight International Symposium on Traditional Polyphony, Proceedings, 26–30 September, 2016, Tbilisi, Georgia. Tsurtsumia, Rusudan, and Jordania, Joseph, Editors. Tbilisi: Tbilisi State Conservatoire Publisher. 425–434.

2017

“Sound Instrumentation in Lithuanian Multipart Music Practice: The Relationship between the Individual and the Collective in Music-Making Processes.” In European Voices III: The Instrumentation and Instrumentalization of Sound. Local Multipart Music Practices in Europe. Ardian Ahmedaja, comp. [CD-ROM with 65 audio and 32 video examples included] Wien: Böhlau Verlag. 161–182.

2016

“Lithuanian Multipart Singing of Recent Origin: Issues of Typology and Terminology.” In The Seventh International Symposium on Traditional Polyphony, Proceedings, 22–26 September, 2014, Tbilisi, Georgia. Tsurtsumia, Rusudan, and Jordania, Joseph, Editors. Tbilisi: Tbilisi State Conservatoire Publisher. 267–280
“Lietuvių liaudies daugiabalsio homofoninio dainavimo įvairovė: naujos klasifikacijos metmenys.” ‘The Variety of Lithuanian Folk Homophonie Multipart Singing. The Outlines of New Classification.’ In Lietuvos muzikologija, 17. 131–163.
“Kupiškio dainavimo tradicija nuo XX a. pr. iki šių dienų: žvilgsnis į šimto metų istoriją ir raidą.” ‘Kupiškis singing tradition from the beginning of the 20th century to the present day: a look at a hundred years of history and development.’ In Kupiškis: naujausi moksliniai lokaliniai tyrimai. Monografija: Lietuvos valsčiai. ‘Kupiškis: the latest local scientific research. Monograph: Lithuanian parishes.’ Vilnius: Versmė Publishing. 1012–1044.

2015

“An Educational Impact on the Practice of Sutartinės in the Twentieth Century.” In Multipart Music. Individuals and Educated People in Traditional Multipart Music Practises. Proceedings of the Third Symposium of the ICTM Study Group for Multipart Music, Budapest, 2013. Budapest: the Research Centre for the Humanities HAS. 245–268.
“Sutartinių giedojimo tradicija postmodernioje visuomenėje: perėmimas, perdavimas ir raiška.” ‘The tradition of singing sutartinės in a post-modern society: adoption, transmission and expression.’ In Liaudies kultūra, 2 (161). 19–34.

2014 

“Individuali tautinės savimonės raiška Lietuvos paribio bendruomenėje: sava / kita.” ‘The Individual Expression of National Consciousness in Lithuania’s Peripheral Community: Self/Other.’ [Lithuanian lang.] In Savas ir kitas šiuolaikiniais požiūriais. ‘Contemporary Approaches to the Self and the Other.’ Edited by Vida Savoniakaitė. Vilnius: Lietuvos istorijos institutas. 209-238.

“Edukacijos įtaka sutartinių gyvavimo XX a. 1–8 dešimtmečiais tradicijai.” ‘The Influence of Education on the Tradition of Sutartinės from the Beginning of the 1900s to the 1970s. ’ [Lithuanian lang.] In Lietuvos muzikologija, 15. 107-129.

‘The oldest sound recordings of the Lithuanian folklore and the recent discoveries by ethnomusicologists.’ In The Sixth International Symposium on Traditional Polyphony. Proceedings 24–28 September 2012, Tbilisi, Georgia. Tsurtsumia, Rusudan, and Jordania, Joseph, Editors.  Tbilisi State Conservatoire. 379-392.

2013

‘Sutartines, Lithuanian Multipart Songs in UNESCO’s Intangible Cultural Heritage List: Winning and Risk.’ In Local and Global Understandings of Creativities: Multipart Music Making and the Construction of Ideas, Contexts and Contents. Edited by Ardian Ahmedaja. Cambridge Scholars Publishing. 294-313.

 ‘The oldest sound recordings of the Lithuanian folklore and the recent discoveries by ethnomusicologists.’ In The Sixth International Symposium on Traditional Polyphony. Proceedings 24–28 September 2012, Tbilisi, Georgia. Tsurtsumia, Rusudan, and Jordania, Joseph, Editors. Tbilisi State Conservatoire. 379-392.

2012

“Botagas: darbo įrankis, papročių atributas, simbolis... ir muzikos instrumentas?” ‘Whip: a tool, custom attribute, symbol, and a musical instrument?’ [Lithuanian lang.] In Liaudies kultūra, No. 2: 33-58.

“Lietuvių sutartinių ir ainų polifoninių dainų lygiagretės. ” ‘Parallels between Lithuanian Multipart Songs and Ainu Polyphonic Songs. ’ [Lithuanian lang.] In  Lietuvos muzikologija, 13. 175-196.

‘The revival of Lithuanian polyphonic sutartinės songs in the late 20th and early 21st century. ’ In Res Musica, No. 4: 97-115.

‘Relations between Lithuanian and Balkan Schwebungs-Diaphonie: interdisciplinary search key.’ In Musical Practices in the Balkans: Ethnomusicological Perspectives. Proceedings of the International conference held from November 23 to 25, 2011. Editors Dejan Despić, Jelena Jovanović, Danka Lajić-Mihajlović. Belgrade: SASA: Institute of Musicology of SASA. 119-147.

‘Specific features of performing Lithuanian polyphonic songs. Sutartinės:  singing as birdsong. ’ In Multipart music: a specific mode of musical thinking, expressive behavior and sound. Papers from the First Meeting of the ICTM Study Group on Multipart Music, September 15–20, 2010, Cagliari, Sardinia. Ed. by Ignazio Macchiarella. Nota, Udine. 215-236.  

‘Lithuanian and Ainu Vocal Polyphony: Certain Parallels.’ In The Fifth International Symposium on Traditional Polyphony. Proceedings 4–9 October 2010, Tbilisi, Georgia. Tsurtsumia, Rusudan, and Jordania, Joseph, Editors. 306-332.

2011

‘Interaction of voice and instrument in Lithuanian multipart music: insider and outsider viewpoints.’ In European Voices I. Multipart Singing in the Balkans and the MediterraneanSchriften zur Volksmusik, XXII. Ahmedaja A. (ed.) Vienna: Böhlau Verlag. 185-206.

2010

‘Two Ways the Sutartines Have Spread in Modern Culture: the Sacred and Profane.’ In The Fourth International Symposium on Traditional Polyphony. Proceedings 15–19 September 2008, Tbilisi, Georgia. Tsurtsumia, Rusudan, and Jordania, Joseph, Editors. Tbilisi: Tbilisi State Conservatoire. 237-250.

2009

„„Rytų dzūkai“ ar „rytų aukštaičiai“: termino ir muzikos dialekto problema.” ‘The Problem of Term and Music Dialects of Eastern Dzūkija and Eastern Aukštaitija.’ [Lithuanian lang.] In Tautosakos darbai, XXXVIII. Vilnius: lietuvių literatūros ir tautosakos institutas. 126-148.

„Refrenas tumba: kilmės ir pirminės prasmės problema.“ ‘Refrain Tumba: its Origins and Original Meanings.’ [Lithuanian lang.] In Liaudies kultūra, No. 2: 22-39.

2008

„Zenono Slaviūno sutartinių tyrimų tąsa ir sklaida.” ‘The Continuation and Development of Zenonas Slaviūnas’ Studies of the Sutartinės.’ [Lithuanian lang.] In Žmogus ir žodis: Mokslo darbai (literatūrologija). Vilnius: Vilniaus pedagoginis universitetas, II. 13-23. 

‘The Architypical Structure of Lithuania Folklore Rhythms: from Sutartinės to Feasting Songs. ’ In Principles of Music Composing: Musical Archetypes, VIII. 8th International Music Theory Conference (Vilnius, April 23–25, 2008). Janeliauskas, Rimantas, Editor-in-chief and Compiler, and Baranauskas, Marius, Assistant of Editor. 116-129.

„Следы бурдонного многоголосия в литовской вокальной традиции.” ‘Traces of Bourdon in Lithuanian Folk Song Tradition.’ [Russian lang.] In Финно-угорское многоголосие в контексте других музыкальных культур ‘Finno-Ugric Multi-part Music in the Context of other Music Cultures.’ Töid etnomusikoloogia alalt 5 [Труды по этномузыкологии 5]. Ojamaa, Triinu, and Pärtlas, Žanna, Editors. Tartu. 123-142.

„Bol’shetercovij trichord v litovskoj vokal’noj tradiciji i formi ego projavlenija v muzike finno-ugrov i slavian.” ‘The Scale of the Well-Stocked Major Third in Lithuanian Folk Singing Tradition and its Manifestation in the Finno-Ugric and Slavonic Music.’ In Finno-ugorskie muzikal‘nye tradicii v kontekste mezhetnicheskih otnoshenij (‘Finno-Ugric Musical Traditions in the Context of the Interethnical Contacts’). N. Bojarkin, N. Bojarkina, M. Loginova, and other, Compilers. Saransk: Mordovian State University Publishing. 135-157.

„Apie liaudies muzikos kodus.“ ‘About Codes of the Folk Music.’ [Lithuanian lang.] In Broniaus Kutavičiaus muzika. Praeinantis laikas (‘The Music of Bronius Kutavičius. The Passing Time’). Vilnius: Versus Aureus Publishing. 175-205.

‘Seeking for the Origins of Songs with Refrain „Tumba“ and their Interpretation.’ In The Third International Symposium on Traditional Polyphony. Proceedings 25–29 September 2006, Tbilisi, Georgia. Tsurtsumia, Rusudan and Jordanija, Joseph, Editors. Tbilisi: Tbilisi State Conservatoire. 258-268.

2007

„Aukštaitijos ir Žemaitijos paribio dainuojamojo folkloro ypatumai.” ‘Pecularities of the Folksong at the Borderands between Aukštaitija and Žemaitija.’ [Lithuanian lang.] In Tautosakos darbai, XXIV(XXXI). Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas. 97-123.

2006

‘Manifestation of Drone in the Tradition of Lithuanian Polyphonic Singing.’ In The Second International Symposium on Traditional Polyphony. Proceedings 23–27 September 2004, Tbilisi, Georgia. Tsurtsumia, Rusudan,, and Jordania, Joseph, Editors. Tbilisi: Tbilisi State Conservatoire. 106-114.

„Aukštaitija: daugiabalsio dainavimo tradicija.“ ‘The Region Aukštaitija: the Tradition of Polyphonic Singing.’ [Lithuanian lang.] In Aukštaičių tapatumo paieškos. Kaunas: Žiemgala Publishing, 134-149.

‘Sutartinės „Collecting“: a Canon and Creative Process.’ In Principles of Music Composing: Creative Process, V. 5th International Music Theory Conference (Vilnius, October 13–15, 2005). Janeliauskas, Rimantas, and Baranauskas, Marius, Compilers. Vilnius: Lithuanian Academy of Music and Theatre. 6-14.

‘The Archaic Lithuanian Polyphonic Chant Sutartinė.‘ In Lituanus. The Lithuanian Quarterly. Vol. 52: 2. Kelertas, Violeta, Editor. Chicago. 26-39.

2005

„Archajiškosios sutartinės – tiltas į Europos modernųjį pasaulį.” ‘Archaic Sutartinės – a Bridge to the European Modern World.’ [Lithuanian lang.] In Etninės kultūros dramaturgija. Vilnius: Vilniaus pedagoginis universitetas. 339-349.

„Articulation of Sutartinės: Viewpoints of Insider and Outsider.” In Traditional Music and Research in the Baltic Area. New Approaches in Ethnomusicology. Astrauskas, Rimantas, ed. Vilnius: Lithuanian Academy of Music and Theatre, Department of Ethnomusicology. 231-243.

2004

„Beieškant lietuvių ir latvių daugiabalsių dainų bendrybės.” ‘In Search for Common Traits in Lithuanian and Latvian Polyphonic Songs.’ [Lithuanian lang.] Liaudies kultūra. No. 4: 16-25.

2003

„Sutartinės dviejõs tarp kitų archajiškų dainavimo dviese būdų.” ‘The Sutartinės Dviejos (Duet) Among Other Archaic Ways of Performing Songs in Duets.’ [Lithuanian lang.] Liaudies kultūra No. 2: 19-31.

„Sutartinių darna: kognityvinis aspektas.” ‘Tuning of Sutartinės: Cognitive Viewpoint.’ [Lithuanian lang.] In Lietuvos muzikologija. Vol. IV. Vilnius: Lietuvos muzikos akademija. 136-143.

2002

„Lithuanian Schwebungsdiaphonie and its South and East European Parallels.” In The World of Music. Traditional Music in Baltic Countries. Bauman, Max Peter, Editor. Vol. 44 (3) – 2002. Berlin: Verlag für Wissenschaft und Bildung. 55-77.

‘Common traits in the Performance of Polyphonic Songs of Balts, Southern and Eastern Slavs.’ In Ethnic Relations and Musical Folklore. Papers Presented at the International Ethnomusicological Conference held in Vilnius, Lithuania, in 1999. Astrauskas, Rimantas, ed. Vilnius: Lithuanian Academy of Music. 69-85.

2001

„Sutartinės dainininkų lūpose (Liaudies terminų reikšmės ir prasmės).” ‘Sutartinės on the Lips of Singers (Significance and Meanings of Folk Terminology).’ [Lithuanian lang.] In Darbai ir dienos. Vol. 25. Kaunas: VDU leidykla. 101-113.

„Магическая музыка сутартинес как символ гармонии и порядка. ” 'Magicheskaja muzyka sutartines kak simvol garmonii i poriadka' ' Sutartinės: Magical Music as Symbol of Harmony and Order.’ [Russian lang.] In Etnolingvistika. Problemy języka i kultury, Nr. 13. Bartmiński, Jerzy, Redaktor. Lublin: Wydawnictwo Universitetu Marii Curie-Skłodowskiej. 179-196.

2000

„Dviejų pradų – vokalinio ir instrumentinio – susipynimas sutartinėje „Buvo dūda Vilniuj”.” ‘Weaving of two Rudiments – Vocal and Instrumental One – in the Group of Sutartinės „Buvo dūda Vilniuj”.’ [Lithuanian lang.] In Lietuvos muzikologija. Vol. 1. Vilnius: Lietuvos muzikos akademijos leidykla ir Kultūros ir meno instituto leidykla „Gervelė”. 89-103.

1996

„Das Problem der Klassifikation früher mehrstimmiger Liedformen, der Sutartinės.” In Typological Classification of Tunes Advanced Systems for Arranging Folklore Stocks. Papers Presented at the International Ethnomusicological Conference held in Vilnius, Lithuania, in 1995. Vilnius: Lithuanian Academy of Music, Department of Ethnomusicology. 26-35.

1992

„Rytų aukštaičių senovinis daugiabalsumas.” ‘Old Polyphony of the East Uplanders.’ [Lithuanian lang.] In Rytų Lietuva / Istorija, kultūra, kalba. ‘East Lithuania / History, Culture, Language’. Vilnius: Mokslas ‘Science’ Publisher. 194-210.

„Problemy drevnosti sutartines.” ‘Problems of the Sutartinės Age.’ [Russian lang.] In Pribaltijskij muzykovedčeskij sbornik. Vol. 4. Vilnius: Muzika Publisher. 48-60.

1990

„Kosmogoninis požiūris į sutartines.” ‘A Cosmogonic View of the Sutartinės.’ [Lithuanian lang.]. In Krantai ‘Shores’ No. 3: 18–20.

„Lietuvių liaudies linearinio daugiabalsumo formos.” ‘Linear Forms of Lithuanian Folk Polyphony.’[Lithuanian lang.]. In Menotyra ‘Art Research’ No.17: 10-22

Publications of recordings and other sources

2023

Voices from Lithuania. All songs are from life. European Voices: Audiovisuals 6. Vienna: Department for Folk Music Research and Ethnomusicology of the University of Music and Performing Arts Vienna / Vilnius: Lithuanian Academy of Music and Theatre, 200 p., 2 DVDs with audio and video examples included, ISBN 978-609-8071-69-6. Colour photographs.

Metų ratas. Kalendorinių švenčių muzikinis folkloras ir papročiai. ‘The Year Circle. The Musical Folklore and Customs of Calendar Feasts.’ Iš muzikinio folkloro archyvo. ‘From the Treasure House of Musical Folklore’: Part I. Compiled and prepared by Daiva Vyčinienė. Authors: Rimantas Astrauskas, Gaila Kirdienė, Dalia Urbanavičienė, Skirmantė Valiulytė, Evaldas Vyčinas, Daiva Vyčinienė and Varsa Zakarienė. 1st edition 2008, DVD. Updated online edition 2023. https://metu-ratas.lmta.lt/

2020

“Lietuvių liaudies dainos. 1951–1956 m. Rečlage, Vorkutoje, užrašė Jānis Līcītis (Janis Lycytis).” ‘Lithuanian folk songs. 1951-1956 Written by Jānis Līcītis in Rečlage, Vorkuta.’ [facsimile with Daivas Vyčinienė's scientific comments]. In Lietuvių ir latvių muzikinis-kultūrinis bendravimas sovietmečiu politinio kalinimo ir tremties vietose. ‘Lithuanian and Latvian musical-cultural communication during the Soviet-era in places of political prison and exile.’ Vol. 2: Vorkutos dainos. ‘Vorkuta songs.’ Compiled by D. Vyčinienė, Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademija. 61-180.

Reviews of scientific works

2021

“Ar ganymo, medžioklės ir žvejybos dainos – tik “vargo ir šelmystės dainos”?” ‘Are the songs of herding, hunting and fishing only “songs of trouble and mischief”?’ In Tautosakos darbai, 62. 171-191.

Other

2019

2 Euro commemorative coin - Lithuanian folk songs (Sutartinės). Daiva Vyčinienė, author of the text for the commemorative coin. Lietuvos bankas, 2019.

https://www.lb.lt/lt/kolekcines-ir-progines-monetos-sarasas/moneta-skirta-sutartinems-lietuviu-daugiabalsems-dainoms;

https://www.lb.lt/uploads/documents/files/musu-veikla/grynieji-pinigai/kolekcines-progines-monetos/lankstinukai/sutartines%20www_LT.PDF

 

CD and DVD (compiled by D. Račiūnaitė-Vyčinienė)

2017

Bitela CD: Bičių sutartinės. ‘Bee CD: Chants About Bees’. Sutartinės performed by Trys Keturiose, Daiva Vyčinienė, Leader. Recorded in the Historical Beekeeping Museum in Stripeikiai, Ignalina District, Lithuania. 2015. 06. 28, 07.03. Vilnius: Dangus. – 1 CD

2012

Kas tar taka ‘What‘s that a flowing.’ Sutartinės performed by Trys Keturiose, Daiva Vyčinienė, Leader. Vilnius: Dangus. – 1 CD

Kadu buva, kadujo ‘When it was, kadujo.’ [Lithuanian lang.] Sutartinių pradžiamokslis ‘Primer of the sutartinės.’ Sutartinės performed by Trys Keturiose, Daiva Vyčinienė, Leader. Vilnius: Lithuanian academy of music and theatre. – 1 CD + book (144 p.)

 

2010

Išjoj brolis karelin ‘My Brodher Riding to War.’ Karinės-istorinės dainos ir sutartinės ‘Military-historical songs.’ / [performed by] Trys Keturiose (Nr. 2-11), Daiva Vyčinienė, Leader, and Visi, Evaldas Vyčinas, Leader. Compiled by D. Vyčinienė and E. Vyčinas. Vilnius: Šilalės kraštiečių draugija. – 2 CD + booklet

Ne dėl ta dainuojam. Nibragalio kaimo dainos ‘The songs from Nibragalys village.’ CD with transcriptions. Compiled by Daiva Račiūnaitė-Vyčinienė ir Vitalija Vasiliauskaitė. Miežiškiai Culture center. – 1 CD + book (transcriptions; 96 p.)

2008

Lino laikas ‘Linen Times.’ [performed by] Sutartinės chanting group Trys Keturiose, Daiva Vyčinienė, Leader. Daiva Vyčinienė, Head of project; Jurgita Treinytė-Jorė, Author of photographics, videofilms. Vilnius: Kronta. – 1 DVD + book (49 p.)

Sutartinių pynė. Sutartinės nuo archyvinių (1935–1937 m.) įrašų iki šiuolaikinių interpretacijų ‘The String of Sutartinės. Sutartinės from Archive Records (1935–1937) to Modern Interpretations.’ / [performed by] Sutartinės chanting group Trys Keturiose, Daiva Vyčinienė, Leader, Folklore ensemble Sedula, Daiva Steponavičienė, Leader; tautiška kapelija Sutaras, Antanas Fokas, Leader; Dijuta, Rūta Žarskienė, Leader; Folkrock group Atalija; Rytis Ambrazevičius; Modernized folklore group Pievos. Vilnius: KUKŪ. 2008. – 1 CD + booklet.

2007

Note Lithuania. Folk CD and DVD. Living tradition (by Daiva Račiūnaitė-Vyčinienė). Vilnius, Music Export Lithuania.

2004

Kokių giedosim, kokių sutarysim? Sutartinių pradžiamokslis ‘Primer of the sutartinės.‘/ [performed by] Sutartinės chanting group Trys Keturiose, Daiva Vyčinienė, Leader. Daiva Vyčinienė, Leader of the project, author of the book. Vilnius: Lietuvos muzikos akademija. – 1 CD + book (120 p.)

Sutartinės (2) / Daiva Vyčinienė, Arvydas Kirda, Compilers, authors of the text; [performed by] Dijūta; Griežikai; Jievaras; Trys Keturiose; Visi. Vilnius: Juosta Records. – 1 CD + booklet [in Lithuan. and Engl.; 28 p.]

2003

Sutartinės (1) / Daiva Vyčinienė, Compiler, author of the text; [performed by] Arvydas Kirda; Griežikai; Jievaras; Trys Keturiose. Recorded 2002–2003 in recording studio Tembras. Vilnius: Juosta Records. – 1 CD + booklet [in Lithuan. and Engl.] (24 p.)

Ak tu sauliul sauliula. Adutiškio krašto dainos: autentiškas folkloras ‘Songs from Adutiškis region: authentic folklore.’ / Daiva Vyčinienė, Compiler; [performed by] Singers from Adutiškis parish and Lazdiniai-Adutiškis ethnographic ensemble. Vilnius: Vilniaus plokštelių studija. – 1 CD [6 sutartinės-paruginės ‘sutartinės of attending to the rye in the field’]


2002

Aukštaitija. Aukštaičių daugiabalsės dainos. Lietuvių tradicinė muzika ‘Aukštaitija. North-Eastern Lithuania. Polyphonic Songs of Aukštaičiai. Lithuanian Traditional Music.’ Vilniaus plokštelių studija.

1998

Sutartinės: polifoninės dainos. Lietuvių tradicinė muzika ‘Sutartinės: Polyphonic Songs. Lithuanian Traditional music.’ Tautos namų santara; Daiva Vyčinienė, Compiler; [performed by] Sutartinės chanting group Trys Keturiose; Daiva Vyčinienė, Leader; Evaldas Vyčinas (instrumental sutartinės). – Vilnius: Vilniaus plokštelių studija. – 1 CD + booklet (36 p.; illustr).

1994

Voix des pays Baltes / Baltic Voices. Chants traditionnels de Lettonie, Lituanie, Estonie: Documents d’archives / service des Archives, radio Lettone, Servicce des Archives, Radio Lituanienne. Made in France by MPO. INEDIT. W 3600558. – I CD + booklet (16 p.) [3 sutartinės] 13. Untytė ‘Little duck’ / skudučiai; conducted by Kostas Burbulis; recorded in 1937; 14. Trep Trepo, Lelijo / harvest sutartinė; singers from Ukmergė area; recorded in 1937; 15. Tu Avinėli, Žebraburnėli / sutartinė; singers from Kupiškis area; recorded in 1984.

Transcriptions, dictionaries (compiling, editing)

2014 “Pašvitinio apylinkių dainos ir dainuojamoji tradicija.” ‘The songs and singing traditions in Pašvitinys area.’ [Lithuanian lang.] In Pašvitinys. ‘Pašvitinys area.’ Monography. Compiled by Aloyzas Bėčius, Kazimieras Kalibatas. Versmė. 1185-1231.

2011 ‘Lexicon of local terminology in Lithuanian multipart singing: sutartinės.’ In European Voices I. Multipart Singing in the Balkans and the MediterraneanSchriften zur Volksmusik, XXII. Ahmedaja A. (ed.) Vienna: Böhlau Verlag. 389–434.

2010 “Kaltinėniškių dainos.” ‘The songs in Kaltinėnai region.’ In Kaltinėnai. Šilalės kraštas. ‘Kaltinėnai. Šilalė area.’, IX (compiled by K. Misius, V. Jocys, A. Auksoriūtė). Margi raštai. 536-556.

Other works

Sutartinės, Lithuanian multipart songs inscribed in 2010 (5.COM) on the Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity. Nomination form and movie compiled by Daiva Vyčinienė.

http://www.youtube.com/watch?v=Wij_cgVGOxw&feature=player_embedded

 

Activities of the sutartinės singers’ group TRYS KETURIOSE

led by Daiva Račiūnaitė Vyčinienė

Selected Concerts 

2023

Musiken der Welt. Magische Klänge baltischer Frauen. Trys keturiose (Gesang), Cätlin Mägi (Maultrommeln, Torupilli, Gesang). 11. März 2022. Alte Oper, Mozartsaal. Frankfurt am Main.

Užžėla žėla ‘The grass has grown.’ Atminų vakaras ‘An evening to remember those who have dead.’ Sutartinės performed by the group Trys keturiose. Vilnius County Adomas Mickevičius Public Library, 2023, November 10. Filmed by Ryšard Maceikianec. https://www.youtube.com/watch?v=lU2mu0kN4MI&ab_channel=PogonLt

2022

Online Performance "YONI: Ho¥mage to Marija Gimbutas". Goddesses and Warriors in Prehistory: 100 Years to Marija Gimbutas. House of Histories, National Museum of Lithuania (Vilnius, Lithuania). Artist Tei Kobayashi. Sutartinės performed by the group “Trys keturiose. 2022, March 3. https://www.youtube.com/watch?v=4X27Fpko9h4&ab_channel=Lietuvosnacionalinismuziejus

Folkloro dažniai ‘Folklore frequencies.’  Concert 3: Sutartinės performed by the sutartinės singers’ group Trys keturiose. Director: Vitalis Mika, cinematographers: Mantas Šikarskas, Vitalis Mika, sound directors: Julius Aglinskas, Roberto Becerra. The organizer of the project: Vilnius Ethnic Culture Centre. Music Innovation Studies Centre of the Lithuanian Academy of Music and Theater, 2022, April 29. https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000228594/folkloro-dazniai-trys-keturiose

2020

Sutartinių slėpiniai Secrets of Sutartinės: Trys Keturiose: Archajiška polifonija Arcaic polyphony.’ Paliesiaus dvaras ‘Paliesius manor,’ 13/06/2020. https://www.youtube.com/playlist?list=PL_FvLRGsKONkLJ3zuAm9SF8_Fxdj9ETqx

2019

Jarmark Jagielloński 2019: Pieśni rytualne pszczół [The Jagiellonian Fair: Ritual sutartinės of Bees], performed by Trys Keturiose, Klasztor Ojców Dominikanów, Lublin, August 18, 2019. https://www.facebook.com/watch/live/?v=966856470320134&ref=watch_permalink

Pasaulio balsai: Persų muzikos ir Sutartinių gijos [The Voices of the World: Threads of Persian Music and Sutartinės]. Performed by Brigita Bublytė (author of idea, director, vocal), Hamidreza Ojaghi (Iran/Vienna), Trys Keturiose, BaLaB, Vilnius City ​​Laboratory, March 16, 2019. https://www.youtube.com/watch?v=iWawPnIBdIw

2018

Ancestors: compositions by Abraham Brody with traditional Lithuanian ritual songs ‘sutartines', videos/VJ by Zane Zelmene. Performed by Abraham Brody & Trys Keturiose, National Sawdust in New York, April 12, 2018;https://vimeo.com/267814395

Lithuanian Polyphonic Songs Concert + Workshop. Trys keturiose [Three in four], Sla307 Art Gallery, New York, April 14,2018  https://undercurrent.nyc/trys-keturiose

From The Rich Dark Earth: compositions by Abraham Brody with traditional Lithuanian ritual songs ‘sutartines', videos/VJ by Zane Zelmene. Performed by Abraham Brody & Trys Keturiose, Millennium Stage at the Kennedy Center, Washington, April 17, 2018. https://www.kennedy-center.org/artists/t/to-tz/-trys-keturiose/

Sutartinių pynės [Weaves of sutartinės]:  „Trys keturiose“ and Abraham Brody, the international folklore festival Skamba Skamba Kankliai, Vilnius, 25.05.2018.https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1013701365/skamba-skamba-kankliai-2018-trys-keturiose-ir-abraham-brody

2017

Sutartinės – Strahlen der Dissonanz. Litauische Volkslieder. In Romanischer Sommer Köln 2017.     (23. 06. 2017.).

Trys keturiose, Rubato 2016–2017, traditional concert [Sutartinės]. Szczecin Philharmonic, Chamber Hall. 04. 04. 2017.

2016

Rasų Ratas [Circle of Rasas] – theatralized musical performance:Brigita Bublytė (singer, dancer; the author of project), Dominykas Vyšniauskas (trumpet, flugelhorn etc.), Trys Keturiose (sutartinės’ singers), Anykšiai Arts Incubator, 24 September. https://www.youtube.com/watch?v=cJmjnYWY_W8

2015

Mugam and sutartinės: Dialogue, international project based on Lithuanian sutartinės and Azerbaijani Mugam fusion, Vilnius, 25 November. https://www.youtube.com/watch?v=Mqc4IloUxNc;
https://www.youtube.com/watch?v=tmI4XpHmiGQ; https://www.youtube.com/watch?v=VnMkHGahNns

Sutartinės’ concerts in EXPO 2015, Milan, 9–12 Spetember.

Ancestors, Part II: Abraham Brody & Trys Keturiose atBarbican Centre Art Gallery London, 24 July. https://www.youtube.com/watch?v=gSpsotYZ8Ts&list=RDuC0wSFy1ukA&index=5

The Sound of Europe[So klingt Europa], part IV: Lithuania (artists: Art Vio String Quartet, Cherry Duo, David Geringas, Martynas, Alina Orlova, Trys Keturiose, etc). Federal Ministry of Finance, Berlin, 11 March.

2014

Concerts in the international festival “Baltic festival 2014”: “Polyphony in St. Olav Breklum” (Olav), Hauptkonzert “Bernsteinstraße” (Flensburg), “Singing Revolution” (Schleswig), 8-11 May.

2013

Sutartinės concerts in the archaic music festival REGIÖÖ XII (Tallinn, Estonian, 16-17 May)

Sutartinės concerts in the Festival dožínkových tradic (Kromeriz, Czech Republic, 22-23 August )

The project Free Culture Gdansk-Vilnius (cooperation Polish and Lithuanian musicians): Grażyna Auguścik, Weronika Grozdew–Kołacińską, Jarosław Bester, Olgierd Walicki, Michał Jelonek, Joszko Broda, Tomasz Ziętek, Jakub Staruszkiewicz, and the Trys Keturiose Choir from Lithuanian and the String Orchestra from Vilnius Kristoforo (Gdansk, Poland,  8 September)

2012

Sutartinės concerts (14) in the International festival „Klangkosmos“ (Germany, Belgium, Netherlands, 11–24 May)

Sutartinės concert in the festival Free Culture Gdansk – Vilnius 2012 (Gdansk, Poland, 8 September)

International project in the festival Free culture Gdansk-Vilnius 2012, performers: „Trys keturiose“, Michał Jelonek, Olo Walicki, Tomasz Ziętek, Weronika Grozdew-Kołacińska, Rafał „Praczas“ Kołaciński (Gdansk, Poland,  9 September)

Japanes culture festival NowJapan, performers „Trys keturiose“ and Ainu singers (Vilnius, Lithuanian, 17 August)

2011

Sutartinės concert in the XIIth International Festival “The Oldest Songs of Europe. Tradition and Avant-garde” (Lublin, Poland, 6 October 2011)

JODEL, JUZ & SUTARTINES: Trys Keturiose & Die FinksGlatt&Verkehrt music festival in Krems, Austria

Genus. Išnykusi gentis ‘Genus. Disappeared Tribe’ (composition by Remigijus Merkelis, dedicated to Trys keturiose and the instrumental ensemble Gaida, was written for the Glatt&Verkehrt music festival in Krems, Austria) 

2010

Sutartinės concerts at the 5th International Symposium on Traditional Polyphony. Tbilisi State Conservatoire (Georgia)

WAFT, the performance based on polyphonic Lithuanian song – Sutartinés (Lithuanian band FUSEDMARC and TRY S KETURIOSE in an audiovisual dialogue).

HELLERAU, Europäisches Zentrum der Künste Dresden (Germany)
From Polyphony to laptop Quartet (Sutartinès: polyphonic songs from Lithuania, „Trys keturiose“). Concertgebouw Brugge (Belgium)

2008

Sutartinės – Vokalmusik aus Litauen („Trys keturiose“). LENTOS Kunstmuseum Linz, Festival 4020 [mehr als musik] minimal::maximal (Austria)
ETNO KONCERT Etnomuzikologija i izvođaštvo: Sloveni, Baltik, Balkan (Moba / Srbija; Drevo / Ukrajina; Ruska muzika / Rusija; Trys keturiose / Litvanija). Jugokoncert, 2008. Belgrade (Serbia).

It chould sound like bells (Bulgaria: Bistritsa grannies und Mitevi Brothers; Lithuania: Trys keturiose). Universität für darstellende Kunst Wien, Haydn-Saal. (Austria)

2003

MaerzMusik-2003, Festival für aktuelle Musik: authentic sutartinės; compositions by Algirdas Martinaitis (Bienenmensch); Antanas Jasenka („Electronic sutartinės”); Linas Rimša, Linas Paulauskis project („E-Sutartinės Party”)

1999

Najstarsze pieśni Europy, International Festival (Lublin, Poland)

1998

Smithsonian Folklore Festival (Washington, JAV)

 

Portrait, audio and video recordings, radio broadcasts (online)

 

  • Išvedimo Ožėlį, Ožį ant Ulyčios. Danced sutartinė from the DVD to a book [Urbanavičienė, Dalia. Danced and Played Sutartinės, Vilnius, 2009.] https://www.youtube.com/watch?v=q6vm9ZUFSZw
  • Aisim, Sesutės, Sodelia Sodinti. Performed by Trys Keturiose in the international folklore festival “Skamba Skamba Kankliai”, Vilnius, 2011. https://www.youtube.com/watch?v=uCV-ySGNcWI
  • Lino laikas ‘Linen Times.‘ Audiovisual project.  Performed by Trys Keturiose, Daiva Vyčinienė, Leader; Jurgita Treinytė-Jorė, Author of photo graphics, media. Video filmed in Anykščiai by Virginijus Kašinskas, 2012, Part I: https://www.youtube.com/watch?v=IDeBWHjNDZY
  • Lino laikas ‘Linen Times.‘ Audiovisual project.  Performed by Trys Keturiose, Daiva Vyčinienė, Leader; Jurgita Treinytė-Jorė, Author of photo graphics, media. Video filmed in Anykščiai by Virginijus Kašinskas, 2012, Part II: https://www.youtube.com/watch?v=4k72B1c9UKQ
  • Archaic Lithuanian polyphonic songs SUTARTINES in Amsterdam. Performed by Trys Keturiose, 2010. https://www.youtube.com/watch?v=bC9ZnSiHsLs
  • Sese Sodų Sodina. Trys Keturiose is singing a wedding sutartinė. Vilnius, 2012. https://www.youtube.com/watch?v=LV4H2G9Sii0
  • Aisim, Sese, Sesutela. Trys Keturiose is singing a traditional Lithuanian polyphonic ritual song, what performed while walking, visiting the spring rye. In Mėnuo Juodaragis, an independent post-folk & alternative music and Baltic culture festival, 2014. https://www.youtube.com/watch?v=dhfddMyKGTM
  • Aš Kanapį Sejau. Trys Keturiose is singing a traditional Lithuanian polyphonic ritual song, what performed while walking, visiting the spring rye. In Mėnuo Juodaragis, an independent post-folk & alternative music and Baltic culture festival, 2014. https://www.youtube.com/watch?v=qjzg43h70oY

 

Daiva_darbe_maza.jpg Daiva Račiūnaitė-Vyčinienė