Aromanians

Source: Jacques Bouët

 

Selected bibliography on music among Aromanians

Compiled by Thede Kahl and Jacques Bouët: 2005

Audio recordings

Institutul de Etnografie şi Folclor "Constantin Brăiloiu" , ed. 2003. Tumbe, tumbe. Vechi cântece aromâneşti. Old Aromanian Songs. Bucureşti (CD and booklet).

Lortat-Jacob, Bernard and Jacques Bouët. 1990. Roumanie, Polyphonie vocale des Aroumains. (CD and booklet).

Nastasia Costara. 1993. Dulţe cântic armânescu. Bucureşti. LP.

Pană, Zaharia. 1976. Muzică populară Macedo-Română. Grupul vocal "Fărşeroţii". Bucureşti. LP.

Pitu, Marica. 1970. Muzica populară macedoromână. Bucureşti. LP.

Sýllogos Vláchon Nomú Serrón (Σύλλογος Βλάχων Νομού Σερρών). 1989-1999. Δημοτικάτραγούδια. Σέρρες. (3 CD)

Texts

Breazna, Constantin. 1980. Executia în grup a cântecului aromân. Revista de etnografie si folklor, nr. 1, tom 25. Bucureşti.

Ianev-Cioli, Nicola & Zoia Mincova (Янев-Чоли, Никола & Зоя Минкова). 2001. 101 ПеснинаармънитевБлгария. Cântitsi armâneshti tu Bulgaria. Sofia.

Marcu, George. 1958. Cîntecele polifone aromîne. Revista de folclor 3/2, Bucureşti, 79-100.

Marcu, George.1968 Un sistem identic de execuţie polifonică a cîntecelor populare, întîlnit la unele popoare din Peninsula Balcanică. Revista de Etnografie şi Folclor , Nr. 13. Bucureşti.545-554.

Marcu, George. 1977. Folclor muzical aromân. Bucureşti.

Schladebach, Kurt. 1896. Über den Stil aromunischer Volkslieder. In Jahresbericht des Instituts für Rumänische Sprache, Nr. 3. Leipzig, 71-138.

Papahagi, Tache. 1922. Antologie aromâneascà (literaturà popularà, muzicà popularà, vederi etnografice, glosar complet în limba francezà). Bucureşti: Tipografia “România Nouà”.