Kudakuoja

Kudekuoja, Kudėkakoja, Kudoja, etc., 

Dialect terms, synonyms (v, third person; inf. kudakuoti, kudekuoti, etc. ‘cackle, cluck’) ‘cackle like hens’ [People began poking fun at these hymn singers. ‘When they got teased that they were clucking like chickens, then they’d sing as one’, explained E. Janavičienė (born in 1841). Stasys Paliulis wrote that there had even been a special parody created in which fun was made of the “clucking” by the hymn singers. The women would engage in a dialogue, as though they might be chickens, and would “cluck” a song: “čia tavo, čia mano, sudėsim abieju – bus tik mūsų dviejų” ‘this yours, this mine, put ‘em both, ours both’. Singer E. Bratėnaitė (born in 1852) described the events: “this was the way the fellers sang, laughing at the gals, who were singing the sutartinės” (LLIM: 413).].

Kai pašidydavo, kad kaip vištos kudoja, tai iš vieno giedodavo” ‘When they got teased that they were clucking like chickens, then they’d sing as one’ [Pad. E. Janavičienė-Tamėnaitė, g.1841 m. Suvaizdžių k., 1936 m.].

 

Rinkinys

(verbal n; sing.)

1. The main melody of the sutartinės, related to the lyrics of the story line; is derived from the verb rinkti ‘to collect, or put together,’ in other words, to create a text; this can be termed the main collection of the song. Sometimes, the sutartinėsthemselves are referred to as rinkinys (‘collections’). For example, at times people might say, “now we will sing a ‘collection’.” (see sutartinės);

Rinkinį kaip išmislyji ir rink” (užr. A. Vireliūnas); „Tas, kurs pradeda giesmės [trise] posmus, vadinas rinkiniorinkėjas – rinkėja [Užr. A. Sabaliauskas, (LTII101)];

2. ‘Inwrought textile, pattern‘: „ji gražių rinkinių beturinti” (DLKŽ: 660); „rinkiniais išmarginti aukštaičių sijonai yra būdingiausi, puošniausi” (LKŽ XI: 648);

3. ‘Device of the pattern’s composition’ (LKŽ XI: 648). In the area of traditional handicrafts, the word rinkimas ‘a collecting’ first referred to the weaving of sashes, to the technology of the rinkinys.

 

Sudaužti, Sumušti

Sudaužti, Sumušti, synonyms (v inf.) ‘to clash or hit together‘ [voices].

Saugimas –baisus gražumas, bet reikalau tam didelios tvarkos, idant sukriai – gražiai sumušti.” ‘saugimas [another dialect] ‘singing of sutartinės’ – that’s impossibly beautiful, but it demands tremendous order, so that it be tightly wound, and nicely clanged.’ [(SlS 1195). Sp. iš M. Miežinio rankraščių apie 1849 m., metrika nenurodyta.].

 

Sutartinė

Sutartinė (n; sing.), Sutartinės (n; pl.) – Lithuanian polyphonic song(s); is derived from the verb sutarti ‘to agree’, ‘to attune’ with another person, ‘to agree or reach accord’, or the noun, sutartys ‘agreements or contracts.‘ (see also derėti) The sutartinė were also called ApskritaAtitartinė, Atsitartinė,DvejinėGiedotinėGiedojimas(-i)GiesmāGiesmėKapotinėKeturinėKeturgiesmėKetursaugėPaduotinėPalaidaPalaistinėPakaitinėParuginėRinkināRinkinysRinktinėRinktinė dainaRuginėSaugė,SektinėSutarytinėSutarytėSutartināSutartinė dainaSutartis(-ys)TiesinėTrejinėTreisaugėTrigiesmėTrųšinė, etc.

Tūtuoti, Tutuoti

Tūtuoti, Tutuoti (v inf.) ‘to toot’ (synonyms: dūduoti, triūbuoti, trimituoti, and vamzdžiuoti, and others); tūtuoti ‘to toot, to pipe, to trumpet, to sing’ sutartines; as well as ‘to shout in drawling manner, to trumpet (about swans, geese, cranes); sutūtuoti – to have tooted – ‘to come to agreement, to have sung’, tūtuoklės and similar – skudučiai. Thus, tūtavimas‘tooting’ (noun with the same root as the verb - tūtuoti) was both a blowing on horns and singing of hymns (not excluding dancing, as well).[Tutūtis ‘hoopoe bird’ is the name of one of the polyphonic compositions for the skudučiai, which is well-loved by people from Biržai. This song is named after the bird, just as others are, such as Untytė ‘Duck (dialect)’ or Intakas ‘Village Bird.’ Just as in other song compositions, many of the parts are based on similar onomatopoeic words, and the instruments used to play the songs have been given appropriate names. For example, in the surroundings of Salamiestis, the following names are known for sets of skudučiai: 1) tututūtututis (tututis), 2) tūtutututis, 3) kvepas(dūchas, ūchas), 4) untutas, 5) untyta, and the like (LLIM: 413).].

„Kai užeidavā unt seilās, tai ir tūtuodavām. Dainuoja trys.” ‘Times when we’d get a hankering, that’s when we’d toot’ [(SlS 591). Pad. Marijona Klasčiuvienė, 101 m., Bružų k., Baltriškių apyl., Zarasų apskr. Užr. 1939 m.]; “Lepo leputeli – tuos užtartinius žodžius toje dainio antra pora tedainiuoj; o antros rukavimus tutuoj pirma pora viens vienu pavadujunt; bet kartu vis du tegied.” [(SlS II 727). Iš Miežinio laiško A. Kosaževskiui; “Tautosaka iš Kosaževskio Lituanikos”. – TD III t., p. 133–134).].