Selected bibliography on multipart singing in Bosnia and Herzegovina

Compiled by Sofija Bajrektarević: 2005.

Audio recordings

Petrović, Ankica and Ted Levin. 1993. Bosnia. Echoesfromanendangeredworld. CD mit Beiheft in Englisch. Smithonian Folkways SF 40407.

Texts

Bajrektarević-Vidaković, Sofija. 2000. Kada mi umremo i ovo pjevanje će sa nama. In Muzika 2000, No. 1-2: 51. Sarajevo.

Bajrektarević-Vidaković, Sofija. 2001. O ojkanju. In Zbornik radova 2001, 37.Banja Luka.

Bartok, Bela. 1951. Serbo-Croatian Folk Songs. New York.

Dobronić, Antun. 1915. Ojkanje. In Zbornikzanarodni životiobičajejužnihSlavena 1915. No. 20, Zagreb.

Fulanović-Šošić, Miroslava. 1965. PolifoniobliciprvekategorijeunarodnojmuzičkojtradicijiBosneiHercegovine. In Zvuk 1965, No. 65. Beograd. 546-564

Fulanović-Šošić, Miroslava. 1972. Polifoni oblici Istre i Sjeverozapadne Bosne. In Rad XVII kongresa saveza udruženja folklorista Jugoslavije 1972. Zagreb. 329-331.

Fulanović-Šošić, Miroslava. 1997. O najstarijem sloju tradicionalne folklorne muzike Bosne i Hercegovine. In Muzika 1997, No.4: 17. Sarajevo.

Fulanović-Šošić, Miroslava. 1998. TradicionalnanarodnamuzikaugradskimiseoskimdruštvenimzajednicamaBosneiHercegovine. In Zbornikradova1998. Sarajevo. 195.

Fulanović-Šošić, Miroslava. 2001. Folklorna polifonija u zapisima Vlade Miloševića. In Zbornik radova 2001. Banja Luka.

Fulanović-Šošić, Miroslava. 2003. O značajnijim oblicima starije folklorne polifonije Bosne i Hercegovine. In Zbornik radova 2003, 11. Banja Luka.

Golemović, Dimitrije. 1987. Narodna muzika Podrinja. Sarajevo.

Golemović, Dimitrije. 1996. Srpskodvoglasnopjevanje I. In NoviZvuk 1996, No. 8. Beograd.

Golemović, Dimitrije. 1997. SrpskodvoglasnopjevanjeII. In NoviZvuk 1997, No.9. Beograd.

Golemović, Dimitrije. 2003. Oj djevojko, draga dušo moja. In Zbornik radova 2003, 5. Banja Luka.

Grujičić, Nenad. 1996. Ojkača. Banja Luka and Beograd.

Krajtmajer, Vinko. 1997. Evropska i tradicionalna narodna polifonija u Bosni i Hercegovini. Muzika 1997, No.2. Sarajevo. 59.

Kuba, Ljudevit. 1906. PjesmeinapjeviizBosneiHercegovine. In Glasnikzemaljskogmuzeja1906, 183–208. Sarajevo.

Kuhač, Franjo. 1871-1881. Južno-slovjenskenarodnepopievke, 4 volumes. Zagreb.

Kuhač, Franjo. 1888. Južno-slovjenskenarodnepopievkeIII. Zagreb.

Marić, Branko. 1934. Hercegovačkaganga. In NapredakKalendar 1934, 105. Sarajevo.

Marić, Branko. 1936. O narodnoj muzici Bosne i Hercegovine. Wien.

Milošević, Vlado. 1940. Seljačko pjevanje u banjalučkoj Vrhovini. In Razvitak 1940, No.11. Banja Luka.

Milošević, Vlado. 1954.Bosanske narodne pjesme I. Banja Luka.

Milošević, Vlado. 1956. Bosanske narodne pjesme II. Banja Luka.

Milošević, Vlado. 1961. Bosanske narodne pjesme III. Banja Luka.

Milošević, Vlado. 1984. Ravna Pjesma. Banja Luka.

Rihtman, Cvjetko. 1951. PolifoniobliciunarodnojmuziciBosneiHercegovine. In BiltenInstitutazaproučavanjefolklorauSarajevu 1951, No.1. Sarajevo. 7–20.

Rihtman, Cvjetko and Jelena Dopudja. 1951. Narodne pjesme, plesovi i običaji Republike Bosne i Hercegovine. Zagreb.

Rihtman, Cvjetko. 1959. Narodna muzika jajačkog sreza. In Bilten Instituta za proučvanje folklora 1959, No. 2: 5–101. Sarajevo.

Rihtman, Cvjetko. 1959. Muzička tradicija Neuma, Radeža, Duži, Jazine, Duboke, Kleka, Hodilja, Brijesta i Janjine. In Glasnik zemaljskog muzeja 1959. Sarajevo. 209-307.

Rihtman, Cvjetko. 1966. Mehrstimmigkeit in der Volksmusik Jugoslawiens. In JIMFC 1966, vol. 18:23-28.

Rihtman, Cvijetko. 1989. DieVolkmusik. BosnienundHerzegowina. In MGG 1989, vol 7: 371-378.

Rihtman, Cvjetko. 1998. O ilirskom porijeklu polifonih oblika narodne muzike Bosne i Hercegovine. In Muzika 1998, No.1: 6. Sarajevo.

Sachs, Carl. 1889. O bosanskoj muzici. In Glasnik zemaljskog muzeja 1889, No.2. Sarajevo.

Umićević, Dušan. 1938. Muzička obrada narodne pjesme u Bosanskoj Krajini. In Razvitak 1938, No.11. Banja Luka.

Umićević, Dušan. 1939. OjkanjeuBosanskojkrajini. In Razvitak 1939.Banja Luka.